cnrf La page Facebook Mobilart
Mobil'Art 2022, 10e biennale, Info NL

MOBIL’ART 2022, 10e Biennale voor hedendaagse kunst : 

Van 22 april tot 15 mei 2022 in de Espace Prémontrés, rue des Prémontrés 40,   4000 Luik. Geopend : van woensdag tot vrijdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 11 tot 17 uur. Gratis toegang. Catalogus : 5 €.

Walking Dinners Mobil'Art in aanwezigheid van artiesten op 7 mei om 19 uur. Dit avond is publiek, er hoort een geleid bezoek aan de tentoonstelling bij en u moet vooraf reserveren. Inlichtingen :  solidaritefraiture@gmail.com

Uitgave van een geïllustreerde catalogus in quadri formaat met foto’s van de geëxposeerde werken en voorstelling van de artiesten – te koop voor 5 euro. Catalogi van de edities 2003 tot 2019 kunnen worden besteld via de website.

Kunst met een grote K weekt emoties los, doet de tijd even stilstaan. We kijken en openen ons hart voor een ontmoeting met de kunstenaar en zijn werk. Op MOBIL’ART doet Kunst nog meer : ze verzamelt mensen om zich heen en mobiliseert ze om de mindervaliden onder ons een hart onder de riem te steken.


Een voorbeeld voor solidaire actie

MOBIL’ART werd opgestart en wordt georganiseerd door de vzw Solidarité Fraiture en heeft als concrete doelstelling om fondsen te verzamelen voor het CNRF – Centre de Neurologie et de Réadaptation fonctionnelle de Fraiture-en-Condroz – , een centrum voor neurologie en functionele readaptatie. En dit om de kosten het hoofd te kunnen bieden die niet door de gezondheidszorg worden terugbetaald, kosten die nochtans echt noodzakelijk zijn. Zo moet elke patiënt de meest aangepaste zorg kunnen krijgen. Parallel met de financiële steun via de verkoop van de geëxposeerde kunstwerken, wil MOBIL’ART het publiek ook sensibiliseren voor multiple sclerose en de problemen die mensen hebben die aan deze ziekte lijden. In België wordt 1 op 1000 inwoners door de ziekte getroffen. Vaak zijn het jonge mensen die door de ziekte met financiële problemen te kampen krijgen. Ze brengt bovendien hun professionele carrière in het gedrang.

Het CNRF van Fraiture-en-Condroz is een gespecialiseerd ziekenhuis met 120 bedden waar aan neurologische en locomotorische reëducatie wordt gedaan. Het centrum neemt patiënten op die aan multiple sclerose of een aanverwante neurologische ziekte lijden.  De multidisciplinaire aanpak betreft programma’s van hoog wetenschappelijk niveau met onder andere sessies kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en neuropsychologie. Het centrum beschikt over een manège voor hippotherapie en een zwembad voor reëducatie. Er is ook een sociale en psychologische omkadering, zowel voor patiënten als voor hun familie.  

Mobiliseren via de Kunst, maar ook voor de Kunst !

MOBIL’ART wil ook een podium bieden aan de creatieve hedendaagse Kunst. Artiesten, verzamelaars, kunstliefhebbers, estheten, het grote publiek, bedrijven, onderzoekers en geneesheren, patiënten en familie … voor hen allen is MOBIL’ART niet enkel Kunst, maar ook Leven.

Tot nu toe was het zowat een ‘reizende tentoonstelling’ – ze had onder andere plaats in het Hôtel des Ventes Mosan, in het Kasteel Val St Lambert, in de Salle St Georges van het Musée d’Art Wallon -,, maar nu vindt MOBIL’ART 2022 sinds 2009 onderdak in de uitzonderlijke « Espace Prémontrés » in Luik, met de kerk van de Prémontrés met haar zeer mooie barokdecor, de tuin van het seminarie, een polyvalente zaal en een amfitheater.

Uit de zeer talrijke kandidaturen werden 50 artiesten weerhouden die elk drie recente werken mogen exposeren. Meer dan 200 werken in het totaal dus – beeldhouwwerken, gravures en tekeningen, schilderijen, installaties– die zullen worden tentoongesteld en verkocht.

Door de verschillende edities heen heeft MOBIL’ART bewezen dat ze een echte Biënnale voor Hedendaagse Kunst is : een plaats waar kwaliteit extra in de verf wordt gezet, een gekwalificeerd comité en een commissaris die garant staan voor een rigoureuze selectie van artiesten en werken, een catalogus in kleur. Een performante internetsite maakt dit evenement nog dynamischer. MOBIL’ART heeft haar succes ook te danken aan haar veelzijdigheid en het brede prijsgamma  van de tentoongestelde werken – twee doelbewuste keuzes –, en dat toch in een hedendaags register.